Udgivet søn d. 4. feb 2018, kl. 20:08

Ved det nye kirkeårs begyndelse 1. søndag i advent måtte vi tage afsked med Henrik List Nissen, som har været formand for menighedsrådet gennem de sidste 13 år. Henrik List havde i god tid varslet, at nu var tiden inde til at lade en anden prøve kræfter med formandsrollen. Henrik har passet opgaven som formand samvittighedsfuldt gennem alle årene, hvor især personalets trivsel har ligget ham på sinde. Denne interesse for mennesker har nok også været medvirkende til, at han gav sig i kast med en uddannelse som psykoterapeut. Et igangværende uddannelsesforløb ved siden af et fuldtidsarbejde kræver sit, og det var så formandsposten, der måtte vinkes farvel til i denne omgang. Vi glæder os over, at Henrik fortsætter i menighedsrådet som medlem af personaleudvalget og som nyvalgt kasserer.

Den nye formand, Morten Mølgaard Schmidt, er et af menighedsrådets unge medlemmer, 27 år gammel. Morten blev medlem af menighedsrådet for bare et år siden, men påtog sig straks opgaverne som kasserer og medlem af kirkens byggeudvalg. Morten har en god ballast med sig som netop færdiguddannet tømrer og nystartet ingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet. Han står dermed solidt plantet på to ben - det praktiske og det teoretiske. Morten er fortrolig med menigheden og aktiviteterne i kirken, da han har været aktiv kirkegænger i Emdrup gennem nogle år, før han kom ind i menighedsrådet. Med til profilen hører, at Morten er blandt de søndagsmorgenfriske, der deler sine tanker om bibellæsning i det åbne bibelstudiefællesskab, der mødes søndag morgen en time inden gudstjenesten.

Med Mortens egne ord, så ser han Emdrup kirke, som en kirke med solidt fundament og en stærk menighed. Det er en kirke der rummer alsidighed og ønsker fællesskaber, både åndeligt og menneskeligt, og det håber han at kunne være med til at fastholde og udvikle sammen med menighedsrådet.

Margrethe Winther-Nielsen, næstformand

Kategorier Div. nyheder