Udgivet af Jóannis Fonsdal, ons d. 21. nov 2018, kl. 17:23

af Ole Tofft, formand for Menighedsfællesskabets bestyrelse

Processen med at definere de nye visioner har været undervejs et års tid. Det har været bærende for processen, at visionerne både skal fortælle noget om den kirke, vi er i dag og den kirke, vi ønsker at være fremadrettet. Et andet vigtigt element har været at involvere bredt og løbende i processen, for at give så mange en stemme som muligt.

I sidste ende er det Kirkerådet, som består af præsterne, sognemedhjælperen samt medlemmer fra Menighedsrådet og fra Menighedsfællesskabets Bestyrelse, som primært har formuleret visionerne. 
Vores ønske er nu, at visionerne guider os i prioritering af aktiviteter og samtidig tydeligt kommunikerer til alle, hvad Emdrup Kirke står for, både til dem som kommer og dem, som måske overvejer at komme.

Læs de nye visioner her

Det nye logo

v/ Hanne Thomsen, medlem af Menighedsfællesskabets bestyrelse

Ideen med Emdrup Kirkes nye logo er at afspejle kirkens vision - at alle, som kommer ind i kirken, må opleve, at her er fællesskab med Gud og mennesker.

Visionen er indarbejdet som en slags varedeklaration under kirkens navn. Det kan læses som en påstand, men også som en opfordring: Vær det fællesskab!

Visionen er desuden indarbejdet i den del af logoet, som ikke er tekst.

Hidtil har logoet vist kirkebygningen. I det nye logo har kirkens tårn fået form som et kors og bygningen er fyldt med lidt skæve og uens figurer, som læner sig ind mod hinanden. Én står helt ude i rammen – forhåbentlig på vej ind. Det viser for mig, et fællesskab, som er indrammet af Guds kærlighed og tilgivelse (korset), åbent (personen i rammen) og rummeligt (skæve, forskellige figurer).  Jeg ser det som en opfordring: Kom og vær det fællesskab.

Kommentarer på det nye logo

Nancy, 78 år: Symboliserer en kirke med fællesskab med hinanden og Gud. Det er også det, jeg mærker, når jeg er til gudstjeneste og bagefter.
Logoet viser også omsorgstanke både om det åndelige og det sociale.

Zenia, 28 år: Vigtigt, at der er mennesker i kirken og på vej ind i kirken. Fællesskabet bevæger sig.
Logoet viser også, at personerne henvender sig til hinanden og at de ikke er ens.

Marcus, 11 år: Korset ligner tårnet uden for kirken, men det minder også om korset inde i kirken. Der sidder en person og knæler ved korset og tilbeder Jesus. Den nederste trekant viser os, at kirken er bygget på en klippegrund og ikke på sand - altså et stærkt fundament. Den hvide person er en engel. Det kan ikke være Gud, for mennesker kan ikke se Gud, og hvis vi ser så meget af Gud, vil vi blive blændet og dø. Til gengæld er taget åbent, så vi kan have fællesskab med Gud i Himlen, og på grund af vinden kan Helligånden komme ind.


Kategorier Div. nyheder