Udgivet ons d. 5. jan 2022, kl. 15:55

Brænder du for at arbejde med unge voksne og dele liv og tro med unge?

Så er denne stilling måske noget for dig!

Emdrup Kirke søger to ungdomsmedarbejdere til et studiejob på 7 timer pr. uge med start i marts eller april 2022.

Kirken ligger i den nordvestlige del af København lige op ad Utterslev Mose og tæt på Emdrup Torv. Vi er en aktiv menighed, der brænder for, at evangeliet skal nå ud til mennesker i alle aldre. Der er mange unge voksne i området. Vi ønsker derfor at gøre en særlig indsats rettet mod de 18-30 årige.

Opgaven:

Vi tilbyder et job, hvor du bidrager til, at vi kan være en kirke i tiden for unge mennesker. Selvstændigt og i samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere, skal du

  • opdyrke kirkens arbejde med unge voksne
  • skabe netværk for unge inden for kirkens rammer
  • engagere unge i kirkelige aktiviteter.

Vi forventer, at du:

  • brænder for at arbejde med unge voksne
  • er udadvendt, åben og god til at skabe relationer
  • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
  • er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver og arbejdstid, som også kan omfatte aftener og weekender
  • kan identificere dig med kirkens visioner.

Arbejdet og arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med menighedsrådet. Der er dog stor frihed i jobbet til selv at strukturere dagene og prøve nye projekter af i forhold til egne interesser og kompetencer. I det daglige vil du kunne få sparring og støtte af kirkens sognepræst Jóannis Fonsdal.

Ansættelse sker ved Emdrup Sogns Menighedsråd beliggende i Københavns Kommune.

Stillingerne er tidsbegrænsede til et år, men med mulighed for forlængelse. Det er muligt at søge begge stillinger og dermed en ansættelse på 14 timer pr. uge.

---

Ved ansættelse på 7 timer pr. uge ansættes du på individuelle vilkår.

Lønnen er 150,- kr. pr. time plus feriepenge. 

Du ansættes 7 timer pr. uge. 

Arbejdstiden må forventes at variere fra uge til uge afhængig af aktiviteterne. 

---

Hvis du ansættes på 14 timer pr. uge, ansættes du på overenskomst.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236,00 kr. – 385.888,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 305.799,00 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.997,64 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.799,00 kr. – 436.854,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 320.360,00 kr.(nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.997,64 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 888,82 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 115.707 kr. (løngruppe 1) eller 121.217 kr.(løngruppe 2) årligt ved ansættelse på 14 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og  Kirkekultur.nu

---

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jóannis Fonsdal på telefonnummer 24 66 22 53 eller e-mail jfon@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7065fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. januar 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 9. februar 2022 om eftermiddagen eller aftenen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Skriv gerne 1-2 referencer i ansøgningen, som vi må kontakte.

Kategorier Div. nyheder