Udgivet tor d. 1. okt 2015, kl. 17:26

Formålet med processen på mødet var at inddrage menigheden i arbejdet med at finde nye pejlemærker/mål, når målsætningen 2014-2016 er nået i mål. Menighedsrådet ønsker at menigheden skal være med til at drømme og gerne drømme stort.

Efter en kort introduktion blev deltagerne bedt om at overveje to spørgsmål:

1) "Hvad er det vigtigste i visionen for dig? Eller med andre ord: Hvad brænder du mest for i visionen?"

2) "Med visionen som rettesnor hvad brænder du mest for at se folde sig ud i Emdrup Kirke? Drøm og drøm gerne konkret."

Med de to spørgsmål blev deltagerne sat til at holde korte møder. To og to skulle de fortælle hinanden, deres svar og så gå videre til en ny at dele svarene med. Formålet med dette var at give deltagerne mulighed for at sætte ord på egen brand og idéer, samtidig med at de blev inspireret af at lytte til de andres svar. Det blev understreget at man gerne måtte ændre svar som man blev inspireret af at høre hvad andre fortalte.

Efter de korte møder skulle deltagerne skrive deres svar ned på post-its. Vi samledes i en halvcirkel og alle delte deres svar, som blev samlet og sorteret i grupper i den ene ende af lokalet.

På baggrund af den gruppering, som svarene blev placeret i, så blev alle deltagere inddelt i grupper, som så skulle drøfte og komme frem med konkrete tiltag inden for det område, som de var samlet om. De fire overordnede inddelinger var: Forkyndelse, "ud med kirken" (diakoni, evangelisation), fællesskab og børn/alle generationer.

Til sidst blev plancherne hurtigt delt i plenum.

Nu arbejder menighedsrådet videre med dagens resultater, men Nana Green (www.colligo.dk) mindede også om at det som mødet har sat i gang hos den enkelte er vigtigt - for det er ikke alene menighedsrådet, der kan få vision til at blive virkelighed. Den enkeltes og de frivilliges indsats er vigtig. Derfor blev alle bedt om at overveje flg.: "Hvilken vigtig pointe eller indskydelse du skal tage med dig fra dagens møde og gøre til handling?".

Kategorier Div. nyheder