Kirkekontorets åbningstider 

Det er kirkens kordegn, Christian Riis Bentzen, der betjener kirkekontoret. Se træffetider her.

 

Personregistrering (attester, fødsler, navne mm.)

Sager vedrørende personregistrering – det gælder også ønske om attestudskrifter – skal indgives på www.borger.dk. Du finder det under rubrikken ”Familie og børn”. Her er der vejledninger og ansøgningsblanketter på stort set alt, hvad der har med personregistrering at gøre. Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på her, er du velkommen til at kontakte kordegnen.

 

Emdrup Kirke
Ved Vigen 7-9, 2400 København NV
Tlf: 39 67 56 18
E-mail: emdrup.sogn@km.dk

Send sikker mail her - hvis du har brug for at sende følsomme oplysninger, som cpr-nr. eller lign.
Hvis du oplever udfordringer ved brug af den sikre mail, så kontakt os for hjælp.

Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt og senest indenfor 5 hverdage.Hvis der går længere tid uden du hører fra os, så ring venligst til kontoret,så vi er sikre på, at din henvendelse er nået frem til os.

Hvis du har spørgsmål til kirkens administration eller personregistrering kan du kontakte kirkens kordegne.

Kirkelige handlinger aftales ved direkte henvendelse til præsterne.

 

Spørgsmål om kirkens regnskab kan stilles til kordegnen. 

Alle fakturaer til Emdrup Kirke skal fremsendes som e-faktura til GLN 5798000858763

Cvr nr. 53 41 34 12